Законът за извънредното положение в “Държавен вестник”

На 24 март Законът за извънредното положение беше обнародван в “Държавен вестник”. Повечето му разпоредби влизат в сила със задна дата – от 13 март 2020 г., а останалите от 24 март.

Ще се опитаме накратко да ви запознаем с най-важните промени, които пряко касаят големи групи от населението на Р България. Промени, които ще настъпят в живота ни през следващите няколко месеца вследствие прилагането на този Закон. А дали той е толкова страшен и ограничаващ човешките ни свободи, или е животоспасяващ и абсолютно задължителен в този момент, нека всеки сам да прецени за себе си.

Българските лекари и медицински сестри

Няма как да не започнем с нашите всеотдайни и смели „воини“, които ежедневно ще бъдат на огневата линия в тази безмилостна война на живот и смърт – българските лекари и медицинските сестри.  Дълбок поклон за тяхната отдаденост на професията, за тяхната висша саможертва.

Законът не съдържа част или раздел, който да разпорежда как точно трябва да работят медицинските лица при въвеждане на извънредно положение. Това е и причината обещаното увеличение на заплатите от 1000 лв. на месец на всички медицински работници да не е вписано черно на бяло. Правителството и МЗ са отговорни това обещание да бъде спазено. А гаранти сме всички ние с вас, това да се случи! В този труден момент трябва да бъдем абсолютно солидарни с усилията на нашите прекрасни лекари и медицински сестри. Нека ги подкрепим по всеки възможен начин, както тях, така и семействата им.

С цел да се избегне евентуално прекъсване на електрическото захранване, лечебните заведения трябва да извършат проверка на обектите, които се снабдяват с ел.енергия. Подобна проверка се прави и от държавните институции, както и от телекомуникационните оператори. Законът предоставя всички пълномощия на здравни инспектори, които ще правят подобни проверки из цялата страна.

Нови права и функции за армията

Армията вече разполага с правомощията на полицията да проверява и установява самоличност. Да спира и ограничава придвижването на граждани. Да задържа граждани, които са нарушили карантината. При абсолютна необходимост армията може да приложи и сила.

Мерки и ограничения

За неизпълнение на наложените от здравния министър мерки и ограничения глобата за физически лица е 5 хил. лева. 15 хил. лева е глобата за ЕТ и юридически лица.

Неверни повиквания и сигнали

Според новите промени в НК, за неверни повиквания и сигнали може да влезете в затвора за срок до 3 години и глоба от хиляда до 10 хиляди лева. При по-сериозни последици – затвор до 5 години и глоба до 50 хил.

Наказания при нарушение на карантината

Сериозни са наказанията за неспазване и нарушение на карантината. За лица дали положителна проба за коронавирус, които не спазват карантината – глобата е 5 хиляди лева. Същото важи за контактните лица на далите положителна проба, както и за пристигащите от чужбина.

Отказът от тестване се наказва с глоба от 50 до 500 лева.

Стриктното спазване на задължителната изолация ще се следи от МВР. В техните правомощия ще влиза и използване на данни от мобилните оператори за местонахождението на лица, за които има данни, че нарушават карантината. Все още няма пълна яснота как и кой ще отсъжда дали да се използват тези данни. Мобилните оператори засега не са направили коментар по вече гласуваната процедура.

Важно за бизнеса

Законът за извънредното положение предостави възможност на бизнес собствениците да организират работата си дистанционно. Работодателите вече имат право да пускат служителите си в годишен отпуск без тяхно съгласие.

Предвидена е помощ от НОИ за бизнеси, които са прекратили работа заради извънредното положение. За срок до 3 месеца НОИ ще поема до 60 на сто от възнагражденията на служителите, за да бъдат запазени работните им места.

Срокът за подаване на данъчни декларации от юридическите лица е удължен до 30 юни. Същото важи за доходите на физически лица от таксиметрови превози, за доходи, за които се дължи патентен данък, за получени заеми и др.

Годишните финансови отчети, консолидираните отчети и годишните доклади ще се подават до 30 септември. Декларациите на едноличните търговци(ЕТ) – до 30 юни.

Важно за работещите

Законът дава право на работодателите да пускат в платен отпуск служителите си. Това може да е половината от годишния отпуск, или около 10 дни. Работодателите имат право да налагат надомна работа без съгласието на служителите. Нямат право да отказват платен или неплатен отпуск на майки, самотни бащи или осиновители на деца до 12-годишна възраст, на бременни жени или такива в напреднал етап на лечение инвитро, на работници с намалена трудоспособност и сериозни заболявания.

Данъчните декларации на физическите лица се подават до 30 април (с отстъпка до 31 март).

Банките

Няма да се налагат запори на банкови сметки на физически лица и лечебни заведения до отмяна на извънредното положение.

Няма да се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава (най-вероятно този текст ще бъде променен), както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

Съдебните институции

Сериозните промени не подминават и сферата на правото и правораздаването. Процесуалните срокове по съдебни, изпълнителни и арбитражни производства се спират. Изключение правят само сроковете по наказателни производства.

Още удължени важни срокове

Срокът, в който ще се плащат с отстъпка от 5% данъците върху недвижими имоти и превозни средства, се удължава до 30 юни.

До 30 ноември се удължава срока и на изтичащите лични карти.

Лекарствата на хронично болните изписвани по здравна каса и срока на техните протоколи се удължават до края на годината. Това означава, че аптеките може да отпускат лекарствата им само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта. Взимат се предвид последните вписани лекарства.

Адвокатите от VD&A 

Първо и най-важно: останете на сигурно вкъщи, много здрави и мобилизирани в това изпитание. Човешкият живот е на първо място! Оставайки си у дома запазвате не само себе си, но и най-близките си. Спазвайте препоръките на Здравното Министерство и службите, които водят битката със заразата в България. Това е битка, в която трябва да се включим всички. Само така ще успеем да „пречупим гръбнака“ на епидемията, която се опитва да ни отнеме всичко, за което милеем и се борим.

Във връзка с глобалната пандемия и създалата се ситуация, всички адвокати и сътрудници на VD&A ще продължат да оказват правна помощ и да дават консултации, но само ОНЛАЙН.

За правна помощ и съдействие може да ни пишете на посочените имейли:

n.minkova@bglaw.eu

Или  ни се обадете на следните телефони:

+359 884127525

+359 899812996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *